BOCK

YARI HERMETİK PİSTONLU KOMPRESÖRLER

CO2 dahil mevcut tüm soğutucu akışkanlar ile kullanılan Yarıhermetik pistonlu kompresörler, 2 - 4 - 6 ve 8 pistonlu olarak 5,4 ila 281,3 m3/h kapasite aralığında üretilmektedir.

Ana modeller;

HG Model : Motor Sargısı emiş gazı soğutmalı yarıhermetik pistonlu kompresörler
HA Model : Motor Sargısı hava soğutmalı yarıhermetik pistonlu kompresörler

TÜM MODELLLER YENİ HG 44e SERİSİ

AÇIK TİP PİSTONLU KOMPRESÖRLER

Açık tip pistonlu kompresörler, V-Kayış ya da kaplin ile bağlanılan harici motor vasıtası ile çalıştırılmakta olup, 2-4-6 ve 8 pistonlu olarak 10,5 ila 281 m3/h (50Hz çalışmada) kapasite aralığındadır..

F: HCFC-HFC Akışkanlar ile kullanılan Tek kademeli kompresör
F-NH3:Amonyak ile kullanılan Tek Kademeli kompresör
FZ: HCFC-HFC Akışkanlar ile kullanılan Çift kademeli kompresör

BROŞÜR - F Kompresör BROŞÜR - F-NH3 Kompresör

MOBİL UYGULAMALAR İÇİN KOMPRESÖRLER

Otobüs-Tren gibi taşıtlarda seyahat halinde iken, Klima ve Soğutma uygulamalarında kullanılmak üzere dizayn edilen kompresörler , 2 - 4 ve 6 pistonlu olarak üretilmektedir.

Ana modeller;

F: HCFC-HFC Akışkanlar ile kullanılan Tek kademeli kompresör
F-NH3:Amonyak ile kullanılan Tek Kademeli kompresör
FZ: HCFC-HFC Akışkanlar ile kullanılan Çift kademeli kompresör

BROŞÜR - FK /N&K Kompresör
BROŞÜR - FK /TK Kompresör
BROŞÜR - HG SA Kompresör